Saturday, February 07, 2004

Uit nieuwsgierigheid en - ik geef het ruiterlijk toe - een zekere sensatiezucht heb ook ik vandaag de website van de Volkskrant bezocht om de spraakmakende brief van prins Bernhard te lezen. Nadat ik eerst alle commentaren, leeswijzers etc. had gelezen heb ik in alle rust de brief doorgenomen. Alhoewel ik altijd mijn twijfels heb gehad over een deel van de beschuldigingen die aan het adres van de koningin-vader zijn geuit ( een groot deel van de beschuldigende vingers werden uitgestoken door mensen die op deze manier aandacht kregen die ze anders waarschijnlijk niet gehad zouden hebben ) moet ik zeggen dat het lezen van de brief en het doorbladeren van de - hoogst interessante - lijst van 'historische documenten' op de website van dit "pokkenblad" ( Joop Visser, die ook zong " Vroeger was-ie katholiek, een pijler van bedrog, Nu is-ie niet meer katholiek, maar toch, maar toch, maar toch..." ) me nog meer aan het twijfelen hebben gebracht, maar dan in tegenovergestelde richting. Als ik niets beters te doen had zou ik heel graag uitgebreid onderzoek doen naar het verleden van de prins en zijn familie in de jaren 1933-45. De prins zwaait wel erg wild om zich heen in de brief, wat op zijn minst op een zekere onzekerheid omtrent het waarheidsgehalte van wat hij zelf schrijft zou kunnen duiden. Heel twijfelachtig en verbazingwekkend vind ik zelf het feit dat zijn onschuld inzake de King Kong/Market Garden o.a. 'bewezen' wordt met een notitie uit zijn eigen zakagenda en een beedigde verklaring door een hoge Duitse officier. Dat de beweringen over de zogenaamde nazi-sympathieen van zijn moeder ontkracht zouden worden door beedigde verklaringen van vriendinnen, familieleden en andere verwanten van de familie roept bij mij ook vraagtekens op. De prins had volgens mij beter kunnen zwijgen. Mijn interesse is zonder meer gewekt, en ik neem aan dat ik daarin niet de enige ben.

No comments: