Wednesday, April 14, 2004

Een verontrustend bericht vond ik op de website van www.joods.nl. De NCRV heeft ervoor gekozen om ronduit antisemitische opmerkingen van een Groningse ex-agent, mede verantwoordelijk voor de deportatie van joden uit die stad, en zijn vrouw te verwijderen uit een door de gevierde documentaire-regisseur Willy Lindwer gemaakte documentaire "Holland, vaarwel!" De NCRV ontkent voor juridische dreigementen van de kant van de familie van de voormalige agent te zijn gezwicht, en komt met het klassieke argument dat zijn uitspraken uit hun context zijn gehaald. Ik vraag me dan altijd af in wat voor context zulke uitspraken wel acceptabel en verteerbaar zouden zijn, maar ja, ik ben natuurlijk een pietlut. Gelukkig wordt de film - in zijn integrale versie - ook in Israel uitgezonden, op of rond Yom HaShoah volgende week. Hier denkt iedereen nog steeds dat iedere Nederlander destijds op zijn minst een ( 1 ) Anne Frank op zolder verborgen had, en dat alle Nederlanders vierkant achter Israel staan. Aan de ander kant ziet men in Israel bijna alle Fransen als antisemieten, ook al werden in Nederland van alle zes joden die er voor de oorlog woonden vijf vermoord, terwijl in Frankrijk ''''slechts'''' 25 procent de oorlog niet overleefde. De verschillen tussen de diverse door de As-mogendheden bezette landen in percentages en absolute aantallen vermoorde joden vormen al jarenlang een dankbaar onderwerp voor onderzoek. Zoals altijd is de werkelijkheid een stuk ingewikkelder dan wij graag zouden willen ( vrij naar Primo Levi ).

No comments: