Wednesday, May 05, 2004

De volgende ingezonden brief heb ik naar het Reformatorisch Dagblad gestuurd naar aanleiding van het artikel van rabbijn Evers van afgelopen maandag. Mij is toegezegd dat de brief geplaatst zal worden. Reactie op "Alleen in Israel kan bijbelvolk bloeien", door rabbijn Evers ( RefDag 3 mei ) Al lijkt het er op dat het artikel van rabbijn Evers een reactie op een door mij geschreven artikel ( Israel moet weer volk van het boek worden, 27 april j.l. ) is, schijnt het me toe dat hij wat ik schreef eerder aanvult dan aanvalt. Ik kan niet anders dan instemmen met wat rabbijn Evers schrijft over de verharding van de Israelische maatschappij ( mede ) als gevolg van de belabberde veiligheidssituatie, en over de noodzaak van soms preventieve defensie. Als ik hem goed begrijp zijn we het eens over de zinloosheid van het stellen van de eeuwige schuldvraag aangaande 'het conflict'. Doordat rabbijn Evers zijn artikel als reactie op mijn stuk lijkt te hebben geschreven wordt echter de indruk gewekt dat ik onze nationale rechten op het land Israel in twijfel zou trekken, "een ongebreidelde verdraagzaamheid" jegens onze vijandige buren zou "propageren", en dus blijk geef van "weinig gevoeligheid voor de bezorgdheid om national en religious zelfbehoud van het Joodse volk". Niets is minder waar: niet zomaar heb ik ervoor gekozen aliyah te meken en hier mijn kinderen groot te brengen, en niet voor niets vervul ik jaarlijks mijn reservedienst in het leger. Ik zal de laatste zijn om de Israelische maatschappij de les te lezen, of om pacifistische ideeen te verkondigen. Wel maak ik me grote zorgen over het feit dat in de ogen van veel Israeliers het Land een doel op zich is geworden. Dat veel juridische en socio-economische misstanden ( en dus heel wat politieke, militaire en andere problemen die ons teisteren ) daar een gevolg van zijn zullen weinigen ontkennen.

No comments: