Saturday, October 16, 2004

Hoe weet je dat men zich in een bepaald land verveelt ( en dat het blijkbaar minder slecht gaat dan je zou denken als je de media in dat land volgt )? Het volgend bericht lijkt me een aardige hint in die richting ( met dank aan het nieuwsbulletin van de Wereldomroep ):
Zoektocht naar herkomst badeendjes
Vlieland is in de ban van drie badeendjes die in september aanspoelden. Om de herkomst van de plastic speeltjes te achterhalen zijn onder meer het Kustwachtcentrum in Den Helder, het zeeonderzoeksinstituut NIOZ op Texel en reddingsmaatschappij KNRM op Vlieland ingeschakeld.Het Kustwachtcentrum heeft als enige een mogelijke verklaring: de eendjes komen waarschijnlijk uit een container die in 1998 op de Stille Oceaan door een schip is verloren. De 28.000 badeendjes die daarbij in het water raakten, zijn eerder op IJsland en in Groenland teruggevonden. Maar de KNMR zegt foto's van badeendjes te hebben vergeleken en dat daaruit blijkt dat het om een ander type gaat. Het NIOZ denkt dat de badeendjes in zee zijn gegooid om de stroming in zeeen in kaart te brengen.

No comments: