Friday, December 17, 2004

Ik ben blij en dankbaar dat ik nog een min of meer ouderwetse gymnasium-opleiding heb mogen genieten, weliswaar op een grote scholengemeenschap maar toch. In mijn geval hebben die zes jaar me ook praktisch veel gegeven, maar ook wie zich niet met talen, geschiedenis en aanverwante 'nutteloze' onderwerpen bezighoudt houdt vaak wat zinnigs over aan de lessen Latijn en Grieks. Het zou goed zijn als in ieder geval de mogelijkheid blijft bestaan om die vakken ( grondig ) te leren. Je hoeft geen snob te zijn ( al helpt het misschien wel ) om niet in absolute nivellering te geloven: zolang eliteonderwijs niet ( voornamelijk ) afhankelijk is van de portemonnee van pappa en mamma maar eerst en vooral van de mogelijkheden en talenten van de leerling(e), is er niets mis mee om kinderen de kans te bieden een net iets andere opleiding dan 'alle anderen' te laten volgen, integendeel. Piet Gerbrandy, een voormalige leraar klassieke talen schreef een mooi artikel over het gymnasium in de Groene Amsterdammer.

No comments: