Thursday, December 23, 2004

Ik heb natuurlijk beloofd om Bernhard te laten rusten, en een deel van wat er vandaag in Trouw stond was al bekend, maar toch is dit artikel - met links naar de originele documenten - te boeiend om er niks over te schrijven. Zouden we iets dergelijks ook in de Volkskrant hebben kunnen lezen, of mogen we blij zijn dat er ook nog een wat kritischer ( want protestante? ) vorm van journalistiek bestaat als het om de prins zaliger gaat?

No comments: