Sunday, March 20, 2005

Op Bieslog kwam ik nog dit aardige item tegen, waarin zowel naar de Boekenweek als naar de dood van dr. De Jong wordt verwezen.

No comments: