Saturday, April 23, 2005


Ik hoor het Geert Wilders al zeggen: "Ik heb niets tegen allochtonen, ik heb iets tegen de uitwassen van allochtonen." Posted by Hello

No comments: