Saturday, April 16, 2005

Staatssecretaris Van der Knaap van Defensie zal wel veel commentaar krijgen op zijn woorden in de Volkskrant vandaag: ‘Ik zou willen dat de samenleving een stukje respect toont voor ministers en staatssecretarissen. Dat zijn mensen die het land nog beter laten zijn dan het al was. Het heeft ook wat meer cachet als je met excellentie wordt aangesproken. Er mag best enige afstand zijn.’
Wim de Bie steekt de draak met de staatssecretaris, in het bijzonder met diens gebruik van het woord 'stukje'. Waarom De Bie een link naar Van der Knaap's CV plaatst is me overigens niet helemaal duidelijk.
Dat iemand over 's lands bestuurders zegt "Dat zijn mensen die het land nog beter laten zijn dan het al was" betekent waarschijnlijk dat hij een grote idealist is of nog met anderhalf been in het begin van de vorige eeuw leeft. Zelf kreeg ik door de woorden van deze excellentie vooral de neiging om een oude kreet van Veronica te parafraseren: "Respect krijg je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen!"

No comments: