Wednesday, June 01, 2005

Al ruim een half uur kan er gestemd worden over de vraag of de Nederlandse regering moet instemmen met het 'Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa'. Wat ook de uitkomst moge worden, het zou aardig zijn als er tenminste een hoge opkomst zou zijn. Als stemgerechtigde mag ook ik meebeslissen, en dat doe ik bij volmacht. De gevolmachtigde en ik stemmen verschillend, dus hij zou wel thuis kunnen blijven, ware het niet dat hij nog een volmacht heeft gekregen. Ik stem voor, niet omdat ik een enthousiast supporter van de voorgestelde grondwet of van de huidige regering ben, maar omdat ik vind dat het alternatief van dit verdrag ( de huidige situatie ) erg onaantrekkelijk is. Bovendien kan ik me niet of nauwelijks identificeren met zelfs maar een ( 1 ) van de meest gehoorde tegenstemmers. Ik had mijn besluit al genomen toen ik las dat ook Marcel van Dam tegen is, wat dat besluit nog definitiever maakte. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle tegen-argumenten kul zijn of alle voor-argumenten waar.
Toch aardig, zelden heb ik zo gewikt en gewogen alvorens te stemmen, en zelden heb ik me zo verdiept in "partijprogramma's". Democratie is toch iets prachtigs: ook al deed de regering krampachtige en vaak belachelijke pogingen om het klootjesvolk te overtuigen van de absolute noodzaak toch vooral voor te stemmen, je kon via allerlei officiele - al dan niet gesubsideerde - websites en andere bronnen al het mogelijke materiaal onder ogen krijgen dat je van exact het tegenovergestelde probeerde te overtuigen. Nu ben ik benieuwd met wat voor meerderheid de nee-stemmers gaan winnen vandaag.

No comments: