Sunday, June 19, 2005

Lichtelijk verbaasd las ik het volgende bericht in het nieuwsbulletin van de Wereldomroep: Etnische spanningen op scholen Amsterdam
Op scholen in Amsterdam verruwen de verhoudingen tussen leerlingen, docenten en ouders. Op een paar scholen proberen allochtone jongeren andere leerlingen hun wil op te leggen. Dat blijkt uit onderzoek op 25 scholen, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Op 21 van de 25 scholen zijn de verhoudingen tussen de leerlingen redelijk tot goed, en wordt er snel ingegrepen bij conflicten. Op vier locaties zijn er flinke etnische spanningen. Volgens de onderzoekers moeten vooral homo's, westers geklede meisjes en niet-moslims het daar ontgelden. Verder raken leraren gedemotiveerd of overspannen. Zij vinden het schoolklimaat onveilig en ervaren een groeiende kloof met groepen leerlingen.De verruwing is het grootst op scholen voor praktijkonderwijs en vmbo; op havo en vwo wint vooral onder Marokkaanse leerlingen een streng-religieuze en anti-westerse houding terrein.
Vooral de twee zinnen die ik heb benadrukt wekten bij bij een mengeling van verbijstering, woede en lachlust. Wie ontgeldt het niet op die vier locaties, als ik vragen mag? Zijn dit de uitwassen van de Islam waar Geert Wilders het zo graag over heeft ( "Ik ben niet tegen de Islam, ik ben tegen de uitwassen van de Islam" )?

No comments: