Tuesday, July 12, 2005

The following article, which I wrote on Sunday evening, appears in today's issue of the Dutch daily Trouw ( as they say themselves, "Possibly the best newspaper of the Netherlands...", no seriously, it is one of my two or three favorites among Dutch newspapers ). It is the sixth time that an article that I wrote was published in that newspaper. In this piece I say that whoever publicly says that there is a link between 'the' conflict and terror a la Al-Qaida gives the terrorists exactly what they want. I explain that Al-Qaida has a global goal that causes the movement to be active almost everywhere except in Israel-Palestine. If enough readers ( let's say at least ten: you can let me know by e-mail ) are interested in an English translation I will translate the piece and post it here. ( Het volgende stuk staat vandaag in Trouw ( pag. 6, De Verdieping ) ): Een zege te veel voor Bin Laden Twee dagen na de bomaanslagen in Londen bood Tony Blair de waarschijnlijke daders al een gedeeltelijke overwinning op een presenteerblaadje aan. Door te zeggen dat Islamistische terreur veroorzaakt wordt door armoede, een gebrek aan democratie en "het voortdurende conflict in het Midden-Oosten" suggereerde de Britse premier dat die terreur weliswaar niet te rechtvaardigen maar wel te verklaren valt volgens de Westerse logica. Deze na iedere mega-aanslag terugkerende "…maar…"-redeneringen laten zien dat Osama bin Laden er in geslaagd is het publiek in het Westen te laten geloven wat hij wil: er zou een causaal verband bestaan tussen zijn wandaden en het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. Dat de Israëlische regering iedereen wijs probeert te maken dat alle moslim-terroristen één pot nat zijn maakt dat verband haast nog aannemelijker. Toch bestaat dat verband niet. Het heeft er alles van weg dat Al-Qaida, eerder een beweging dan een organisatie, op zijn minst indirect bij de Londense aanslagen betrokken is. Deze beweging heeft een globaal einddoel: het tot stand brengen van een Islamistische heilstaat, in ieder geval in het hart van de moslim-wereld ( grofweg Marokko tot en met Pakistan, Sudan tot en met Afghanistan ) maar liefst ook in gebieden die vroeger door moslims werden geregeerd zoals Spanje en de Balkan. De grootste obstakels voor het verwezenlijken van dat uiteindelijke doel – en mede daarom de belangrijkste vijanden van Bin Laden en andere Islamisten – zijn Israël, het Westen in het algemeen en de Verenigde Staten in het bijzonder. Ook de meeste regimes die momenteel aan de macht zijn in de moslim-wereld ( die meer omvat dan de Arabische wereld alleen ) zijn legitieme vijanden in de strijd voor die heilstaat. Datzelfde geldt voor vrijwel alle niet-Islamistische soennieten en voor zo goed als alle sjiieten, zoals we dagelijks in Irak kunnen zien. Hoe vaak onze leiders ook herhalen dat dit geen oorlog tussen het Westen en de Islam is, de Islamisten zullen altijd hun strijd als een jihad tegen de kruisvaarders en de ongelovigen zien. Islamistische terroristen maken graag gebruik van lokale conflicten – met vaak een religieus-territoriale achtergrond – om hun doelstellingen verder te verwezenlijken, infrastructuren te scheppen of te benutten, en plaatselijke of wereldwijde chaos en paniek te creëren of te versterken. Ironisch genoeg zijn er weinig krachtiger symbolen en instrumenten van globalisatie dan Al-Qaida. Dat Bin Laden en zijn ideologie-genoten een globaal doel voor ogen hebben valt op te maken uit de geografische verspreiding van de plaatsen waar de invloed van Al-Qaida te zien is: Rusland-Tsjetsjenië, China-Xinjiang ( Uighuir separatisten ), Irak, Europa, Amerika, Noord- en Centraal-Afrika, Zuid-Oost Azië. Wie in éen van die regio's of landen een band met het lot van de Palestijnen ontwaart mag het zeggen. Opvallend genoeg is Al-Qaida niet of nauwelijks bij het Palestijns-Israëlische conflict betrokken. Dit heeft niet echt te maken met de beveiliging van Israëlische en joodse doelwitten, maar eerder met het feit dat organisaties zoals Hamas en de Islamitische Jihad – die weliswaar een fundamentalistische variant van de Islam aanhangen – een voor Bin Laden veel te beperkte, lokale agenda hebben. De voornaamste buitenlandse steun voor Palestijnse terroristen komt uit Iran ( via Libanon ) en Saoedi-Arabië, aartsvijanden van Al-Qaida. Armoede, onrecht en bezetting moeten worden bestreden en beëindigd omdat ze fundamenteel fout en onrechtvaardig zijn, en omdat ze het Westen verzwakken. De Israëlische bezetting van de Westoever en de Gaza-strook brengt bovendien het voortbestaan van de staat Israël als zodanig in gevaar. In onze ijver voor rechtvaardigheid, voor een einde aan deze en andere bezettingen, en tegen de armoede over de hele wereld moeten we ons laten leiden door onze eigen idealen en belangen, niet door een fanatieke, steenrijke zoon van een Saoedische aannemer, die doet voorkomen alsof hij zijn wandaden pleegt omdat hij zo begaan is met het lot van de Palestijnen. Wie zegt dat er een verband bestaat tussen armoede en terreur beledigt vrijwel alle arme mensen ter wereld, die immers geen terrorist zijn en terreur afkeuren. Ook het feit dat maar weinig terroristen afkomstig zijn uit de onderste sociale lagen van de maatschappijen waarin ze zijn grootgebracht spreekt dit veronderstelde verband tegen. Op twee punten heeft Al-Qaida al gewonnen. De openheid van de Westerse maatschappijen is aangetast, en het wantrouwen van Europeanen en Amerikanen tegenover moslims is toegenomen, ook al proberen we onszelf te overtuigen dat dat niet zo is. De tegenstellingen tussen het Westen en 'de' Islam zijn dus al verscherpt sinds het begin van de 21e eeuw. De Westerse landen moeten Bin Laden niet nog een overwinning gunnen door zijn suggestie te adopteren dat zijn wandaden te verklaren, ja bijna te rechtvaardigen zijn vanuit zijn gevoel voor rechtvaardigheid en zijn compassie voor verdrukte geloofsgenoten. Zijn terreur valt niet te rechtvaardigen, punt uit, en dient compromisloos te worden bestreden. Te verklaren valt die terreur alleen door de globale agenda van het Islamisme erbij te halen. Wie denkt dat na een einde van de bezetting van de Westoever en Gaza de terreur zal verdwijnen of zelfs maar in kracht zal afnemen houdt zichzelf voor de gek, wat niet betekent dat die bezetting niet zo spoedig mogelijk beëindigd moet worden. Telkens wanneer openlijk een verband wordt gelegd tussen 'het' conflict en de bommen in London, Madrid, Casablanca, Istanbul en elders betekent dat een overwinning voor Bin Laden die het Westen zich eenvoudigweg niet kan veroorloven.

No comments: