Wednesday, July 06, 2005

Omdat ik niet zeker wist of mijn ongerustheid en verontwaardiging over de plannen van het kabinet met betrekking tot de NPS ( en het omroepbestel in het algemeen ) niet overdreven - wat heb ik nou nog met de Nederlandse omroepen te maken - waren en op onjuiste informatie gebaseerd, heb ik links en rechts geinformeerd. Het blijkt dat ik niet de enige ben die vindt dat het bij dit kabinet wel heel erg om afbraakbeleid gaat. Aanvankelijk had de NPS website alleen maar een protestbanner die veel te breed was voor mijn weblog, maar schijnbaar was ik niet de enige met zo'n probleem want nu is er ook een smallere, compacte versie. Die heb ik dan ook prompt in de zijkolom geplaatst.

No comments: