Wednesday, October 26, 2005

Ook het AD fietst mee met de weblog-rage. De krant heeft een aantal weblogs in het leven geroepen, waarvan er een de naam Dutchblog - jawel - draagt. Motto van dat blog: "Hoe kijkt het buitenland aan tegen Nederland." Blijkbaar kijkt het buitenland langs of over Nederland heen, of de redacteuren van het AD zijn iets te lui ( of waren iets te ambitieus toen ze zoveel weblogs tegelijk lanceerden ). Met tot nu toe twee postings in augustus en twee in september ziet het er naar uit dat de halve naamgenoot van DBI de weg van duizenden andere weblogs zal gaan, en dat zijn naam binnenkort alleen nog af en toe op Google zal opduiken als je "Dutchblog" intikt.

No comments: