Sunday, October 09, 2005

Waar ik de laatste tijd niet echt aan toekom is het bezoeken van andere weblogs. Enkel door toeval heb ik dan ook gelezen wat Arnoud, van Verbal Jam, te schrijven had over de mini-heisa rond het thema van de Kinderboekenweek, en over het uitroepen - door Time Magazine - van Job Cohen tot held. Over dat laatste schreef de soms wel erg pissige Ephimenco ook een column.

No comments: