Thursday, November 03, 2005

Ik was blijkbaar niet de enige die zich verbaasde over het zo weinig kritische enthousiasme en de warmte waarmee de Russische president Poetin in Nederland is onthaald. Drs. Naftaniel van het CIDI heeft het over de actieve rol die Rusland speelt in Iran's pogingen om nucleaire technologie te bemachtigen. Tijdens de persconferentie die Poetin gaf ging hij zelf in op Tsjetsjenie, door te zeggen dat als Rusland een minuut zwakte toont in de strijd tegen de terroristen er nog meer slachtoffers zullen vallen en dat de tegenstanders van Rusland beesten in menselijke gedaante zijn. Als Sharon iets dergelijks over de Palestijnen en over 'ons' conflict zou hebben gezegd zouden de Nederlandse pers, tientallen organisaties die het zo goed menen met de mensenrechten in het algemeen en met die van de Palestijnen in het bijzonder, en de regering over elkaar heen gevallen zijn om hem te veroordelen, en ze zouden nog gelijk hebben ook. Mensenrechten, persvrijheid, de twijfelachtige gang van zaken rond het proces van Michael Khorodovsky, het kan zijn dat ik het gemist heb maar ik heb niets gehoord of gelezen over massale demonstraties tegen de minder frisse kanten van het bewind van Poetin. Er zijn natuurlijk wel degelijk mensen die zich bezighouden met het kritisch volgen van wat er in Rusland gebeurt, en ik behoor niet tot diegenen die altijd klagen dat een land als Israel oneerlijk wordt behandeld door de buitenlandse pers, de EU en allerlei NGOs ( veel kritiek in de richting van Israel is volgens mij meer dan terecht ), maar het zou de mensenrechten ten goede komen, de geloofwaardigheid van de critici en dus ook de oppositie in Israel zelf versterken als ook in het geval van landen als Rusland en China ( om over de volkomen foute landen maar te zwijgen ) kritiek iets hoor- en zichtbaarder zou zijn op alle mogelijke niveaus.

No comments: