Saturday, November 12, 2005

Van mijn broer, wiens twee weken vakantie in de VS al weer bijna voorbij zijn, hoorde ik dat Gretta D. weer eens van zich doet spreken. Lekker negeren, zou ik zeggen. Onwillekeurig deed de weduwe Duisenberg me denken aan een Sam en Moos mop, als ik me niet vergis vertelt de vader van Olga die aan Erik in Turks Fruit. Sam loopt over de wallen en ziet zijn vriend Moos, die net weduwnaar is geworden, uit een peeskamertje komen. "Oy vey, Moos, wat doe jij hier, je hebt gisteren net je vrouw begraven?" vraagt Sam, waarop Moos zegt "Weet ik wat ik in mijn smart doe?"

No comments: