Monday, November 07, 2005

Vanochtend heb ik Leon de Winter's De Hemel van Hollywood uitgelezen, die ik twee jaar geleden van mijn broer voor mijn verjaardag kado kreeg. Net als alle andere boeken van De Winter die ik las was dit een heerlijk onderhoudend boek. Het plot is aardig ( en bedoeld verwarrend, wat het misschien nog wel leuker maakt ), het 'joodse gehalte' is zo schmalzy als maar weinigen dat ongestraft kunnen doen, soms is wat de schrijver wil zeggen wat onlogisch of ongelukkig geformuleerd (*) en de stijl is niet altijd je dat, maar al met al is het prima entertainment, of - zoals iemand in een Duitse recensie van een van De Winter's romans schreef - briljante kitsch. Hiervoor las ik Ischa Meijer's De Interviewer: 50 interviews uit 25 jaar interviewen ( ik kon de editie die ik gelezen heb niet online vinden, vandaar dat hier geen link staat ). Ook daarvan heb ik - bij vlagen, niet alle interviews zijn even geslaagd natuurlijk - genoten. Sommige van de meest boeiende persoonlijkheden in het amusement, de politiek en het openbare leven in het Nederland van eind jaren zestig tot halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw komen in in het boek aan het woord. Het interessantst vond ik ( in de meeste gevallen omdat ik van de desbetreffende geinterviewde personen niet erg veel af wist ) de interviews met Sylvia de Leur ( ik wist niet dat zij uit Breslau kwam, W.L. Brugsma, Willem Breuker, Annie M.G. Schmidt, Karel van het Reve, Huub Oosterhuis ( ik wist niet dat hij zo'n 'eng'-katholieke achtergrond had ) en Liesbeth den Uyl-Van Vessem. Bram Peper komt er echt slecht af in het interview dat Ischa Meijer met hem en zijn vrouw hield, en in het gesprek met Friedrich Weinreb en zijn vrouw zag ik het weinige bevestigd dat er bij mij over zijn werk en 'zijn' affaire bekend was. Nu ben ik begonnen in The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish policy, September 1939 - March 1942, geschreven door Christopher Browning ( schrijver van o.a. Ordinary Men, een studie die wat bronnenmateriaal betreft raakvlakken vertoont met maar voorafging aan en veel overtuigender is dan Goldhagen's Hitler's Willing Executioners ) met medewerking van Juergen Matthaeus. Dit boek ( 433 pagina's tekst, plus nog eens bijna 200 pagina's noten, bronnen en index ) wil ik voor mijn vertrek naar Parijs uithebben. Tijdens mijn verblijf daar zal ik o.a. een lezing van Juergen Matthaeus bijwonen waarin hij zal spreken over "Controlled Escalation - The Holocaust in the Soviet Union, 1941/42". (*) Bijv.( Derde druk, januari 2000 ):
  • p. 168: Het was haar niet aan te zien dat ze intelligent was; hij dacht dat ze een filmgroupie was of een kledingassistente.
  • p. 169: Het was geheim wat ze deden en het maakte spannend wat anders vermoedelijk vrij middelmatig was geweest.
  • p. 317: Afkomstig uit een gebroken gezin uit South Central heeft zij de lange weg van getto-kind tot hoofdinspecteur van politie afgelegd, een tocht die te vergelijken valt met de eerste maanreis.

No comments: