Tuesday, December 27, 2005

In het nieuwsbulletin van de Wereldomroep dat ik zojuist in mijn mailbox ontving stond het volgende bericht ( ik had er al op andere websites over gelezen in vrijwel exact dezelfde bewoordingen, blijkbaar is dit de tekst van een persbericht van het ANP o.i.d. ):
Stille tocht Kamp Westerbork
Ongeveer tweehonderd mensen hebben op tweede kerstdag meegelopen in een stille tocht in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het thema was dit jaar 'Mensenrechten kennen geen grenzen, ook niet in Darfur'. De initiatiefnemer van de stille tocht, Appelgroep Westerbork, begon ermee in 1993, toen er overigens nog maandelijks een tocht werd gehouden om aandacht te vragen voor de oorlog in voormalig Joegoslavie. Naderhand werd de stille tocht een jaarlijks evenement op tweede kerstdag, elke keer met een ander thema. Voorzitter Visscher van de Appelgroep stond in een toespraak stil bij de brand in het detentiecentrum op Schiphol, waarbij elf mensen omkwamen. Volgens Visscher leidt de omgang in Nederland met vreemdelingen tot de vraag of de mensenrechtensituatie in eigen land wel zo goed is. Albertien van der Veen, de voorzitter van de Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen, beschreef de aanhoudend slechte situatie in Darfur. Volgens haar is het de hoogste tijd dat we aandacht schenken aan de omstandigheden in de Sudanese regio.
Wat ik totaal miste was een verwijzing naar datgene waaraan het Herinneringscentrum herinnert, of in ieder geval zou moeten herinneren. Betekent dit dat wat zich in Westerbork afspeelde vanaf het einde van de jaren dertig ( van de vorige eeuw, moet ik zeggen ) tot en met de bevrijding in 1945 zo algemeen bekend is dat er vanuit wordt gegaan dat iedereen zich daarvan bewust is? Als die veronderstelling juist is, dan is het met de historische kennis van de Nederlanders toch niet zo gek gesteld als de verkiezing van Pim F. tot grootste Nederlander aller tijden zou doen vermoeden. Helaas heb ik een donkerbruin vermoeden dat een korte vermelding van de functie van het kamp Westerbork vlak voor en tijdens de Duitse bezetting ( en ook van de functie ervan na het onafhankelijk worden van Indonesie, al verwijzen de "tromellaars uit de Molukse gemeenschap" waarover ik op de site van de Telegraaf las daarnaar ) niet overbodig zou zijn. Met die kennis als achtergrond wordt de symbolische waarde van dergelijke stille tochten een stuk sterker, en zijn die tochten opeens iets minder zinloos, lijkt me.

No comments: