Tuesday, January 10, 2006

Dat de Chinezen niet echt het beste voor hebben met het milieu wist ik wel, maar ik had geen idee dat het zo erg was: "Dezer dagen is ook bekendgemaakt dat de zware vervuiling van de rivier de Songshua met het kankerverwekkende benzeen zo'n drie miljard dollar gaat kosten en zeker vijf jaar in beslag zal nemen." ( citaat uit het e-mail bulletin Internationaal Nieuws van Radio Nederland Wereldomroep )

No comments: