Tuesday, February 07, 2006

Een aardig bericht dat ik op joods.nl las. Een teken dat je je aan de regels kunt houden zonder je identiteit en je geweten te verloochenen, dat waar een wil is ook meestal een weg is, en dat ( ook/zelfs ) wanneer je beschaafd en zonder geweld iets vraagt/verzoekt/duidelijk maakt er in veel gevallen naar je geluisterd wordt. Op die manier kan er normaal gesproken voor elk ( religieus en ander intercultureel ) probleem een beschaafde en voor iedereen leefbare oplossing worden gevonden. Toch? Wat is de kans dat er rellen in Antwerpen zullen uitbreken als versoepelde volmachtregelingen - langere openingstijden van de stemlokalen zijn blijkbaar niet mogelijk - dit euvel niet zullen kunnen oplossen? Zal ik familieleden van mijn echtgenote de Belgische vlag zien verbranden? Natuurlijk niet echt te vergelijken, maar ik moest er toch even aan denken.

No comments: