Thursday, June 22, 2006

Nog een aardig commentaar van Hans Jansen op de Van der Horst 'affaire'. Ik vind trouwens de reactie van veel 'medestanders' van professor Van der Horst het beleid van het universiteitsbestuur soms net zo overdreven als dat beleid zelf. Is van alle mogelijke aanleidingen nu juist deze 'affaire' een reden ( of liever, het meest geschikte excuus ) voor een spoeddebat over anti-semitisme in de Arabische wereld? Lijkt me sterk.

No comments: