Wednesday, June 07, 2006

Vanmorgen heb ik de laatste pagina's van De Wereld volgens Maarten van Rossem gelezen. Het boek is volgens mij niet zo boeiend maar zeker zo onderhoudend als zijn Heeft geschiedenis nut? dat ik ongeveer een jaar geleden las, en zijn kijk op bepaalde dingen blijft de moeite waard om te lezen. De meeste artikelen zijn voor verschillende media geschreven zodat Van Rossem zich nogal eens herhaalt ( heel logisch: als je alles wat ik de afgelopen vier jaar schreef aan een stuk lees kom je ook regelmatig dezelfde dingen tegen ). Wat me opvalt is zijn gebrek aan cynisme en zijn optimisme. Hij bekijkt veel dingen in een historisch kader, en ziet de zaken vooral op de lange termijn, waarbij hij er steeds op hamert alles in redelijke proporties te beschouwen en je niet gek te laten maken door korte-termijn-paniek en populistische bangmakerij ( milieu, EU ). Het heeft wel wat, dat optimisme, al schenkt hij naar mijn aandacht veel te weinig aandacht aan de rol en de mogelijke en reeds tastbare gevaren van ( de door Geert Wilders zo beroemd geworden "uitwassen van " ) de Islam. Al met al weer wat aangename uren doorgebracht met in mijn hoofd steeds maar weer de stem van de man die er op de omslag van het boek zoals altijd uitziet alsof hij net uit zijn bed komt rollen.

No comments: