Saturday, July 15, 2006

Delen van het volgende impulsieve, geimproviseerde commentaar zijn geplaatst als feedback bij een artikel op Telegraaf.nl. Wat ik in geen enkel Nederlands medium lees is dit. De Israelische aanvallen op Gaza en Libanon begonnen niet alleen als reactie op de ontvoeringen van en aanvallen op Israelische soldaten aan de ISRAELISCHE kant van de grens door Hamas en Hezbollah, voor zover ik weet een casus belli ( gerechtvaardigde reden voor oorlog, of in ieder geval voor een krachtdadig antwoord ) volgens internationaal recht. De belangrijkste reden waren de aanhoudende en steeds intensiever wordende raketaanvallen op steden en dorpen, wederom in ISRAEL ZELF. Zowel in Gaza als in Libanon hebben de terreurorganisaties er bewust voor gekozen om hun hoofdkwartieren en wapenopslagplaatsen in dichtbevolkte gebieden te plaatsen. In Zuid-Beirut is ( of liever was: Israelische vliegtuigen en heliecopters concentreren hun aanvallen hier ) er een complete wijk met woningen, toegangspoorten, politie etc. die door Hizbollah wordt bewoond en gecontroleerd. Verreweg de meeste huizen die in Beirut zijn getroffen – waarbij ook burgers zijn gedood – behoren toe aan families die vrijwillig of onder dwang kamers in hun huis afstonden voor de opslag van raketten van het type Fajr ( zo een is er in Haifa geland ) en Katyusha. Israel heeft het recht en vooral de plicht om zijn burgers, soldaten en grens te beschermen, en kan niet anders dan die opslagplaatsen te vernietigen. In de meeste gevallen zijn burgers van te voren gewaarschuwd en gemaand om in hun huizen te blijven ( zij die ver van die wijk af en niet dichtbij strategische doelen wonen ) of hun woningen te verlaten ( burgers in de bewuste wijk ). Dat de Libanese regering en de UN – die toezicht moet houden op de rust in Zuid-Libanon – hun werk niet kunnen of willen doen en Hezbollah jarenlang haar gang hebben laten gaan ( met hulp van Syrie en Iran, twee landen die om verschillende redenen belang hebben bij gedonder in Libanon ) is niet Israel's schuld, maar zij kan het zich niet veroorloven om deze situatie, waarbij haar noordgrens constant wordt bedreigd en overschreden en waarbij inwoners het grensgebied met Gaza constant raketten op zich afgeschoten krijgen en een groot deel van de dag in schuilkelders moeten doorbrengen, ongestoord te laten voortduren. De raket die het Israelische schip voor de kust van Libanon trof is van Iraanse makelij, radar-bestuurd vanaf een afstand tot tientallen kilometers. De raket die Haifa trof ( en waarom ik al twee nachten met mijn gezin in een beveiligde kamer moet slapen ) komt eveneens uit Iran. Israel staat hier echt niet tegenover een machteloze vijand. Dat die vijand er voor kiest zich achter hulpeloze burgers in een gebroken land te verschuilen is triest, maar geen reden voor Israel om haar burgers ongestraft te laten aanvallen. Dat Dries van Agt, Hans van den Broek, Frankrijk, de EU en de VN hun afkeurende vingertjes heffen zal ons worst wezen. In Amsterdam kun je je blijkbaar veroorloven om Islamisten te paaien door naar een moskee te gaan en muntthee te drinken. Hier werkt dat niet echt, en is het puur een kwestie van zij of wij. Israel heeft haar wil tot het in acht nemen van het internationale recht en het sluiten van compromissen meer dan eens getoond ( terugtrekking uit Zuid-Libanon in 2000, uit Gaza een jaar geleden ) en dit is het antwoord van de Islamisten, die nooit bereid zullen zijn om Israel in hun midden te accepteren en het vernietigen van de andere kant belangrijker blijven vinden dan het opbouwen van hun eigen kant. Of zoals al vaak gezegd is, zolang de Arabieren de joden meer haten dan dat ze hun eigen kinderen liefhebben zal er geen vrede komen. Dat is jammer en maakt het sluiten van een werkbaar vredesverdrag meer en meer tot een illusie maar het is niet ( alleen/vooral ) de schuld van Israel, en zeker geen reden om de terroristen ongestraft en ongehinderd hun werk te laten doen. De rillingen lopen me trouwens weer over de rug bij het lezen bij een deel van de reacties, en niet alleen maar door de gebrekkige ( een understatement ) beheersing van het Nederlands van veel deelnemers aan de 'discussie' ( "kunne ze israel niet gewoon sluiten en de sleutel weggooien scheelt een hele berg ellende van die mensen. Laag volk en ik heb ze vaak meegemaakt", "Ze leren het nooit daar in Israel.Wat zijn het toch een oorlogszuchtig volkje daar" ). Bij de volgende reactie moest ik zowel lachen als huiveren:"Aan de mensen uit Israel die reageren; half de fascistische reacties komen van de "nieuwe nederlanders" oftewijl paarden van troje uit arabische heilstaten; de andere helft komt van de politiek correcte "linkse" parasieten (werkelozen,nutteloze ambtenaren,krakers,linkse journalisten, etc). Anti-semitisme is in Nederland politiek correct,vandaar de term linkse fascisten. Het overgrote deel van de normaal werkende bevolking staat overigens wel achter u en hoopt dat u dit ongedierte uit roeit." De link die sommigen legden tussen de oorlog in Noord-Israel en Libanon enerzijds en de twee kinderen in de Nederlandse ambassade in Damascus anderszijds vond ik leuk gevonden, al heeft iemand hier niet echt een idee welke stad waar ligt: "Laat ze in deze wanorde gelijk een aantal ontvoerde Nederlandse kinderen meenemen die in de buurt van Beiroet zitten, ik ken er 2 die graag terug willen naar hun Nederlandse moeder in Heiloo."

No comments: