Tuesday, September 05, 2006

Ik ben niet iemand die 'de media' overal de schuld van geeft. Tenslotte brengen de meeste media toch vooral wat hun lezers, luisteraars en kijkers willen lezen, horen en zien, wat ons consumenten tot hoofdschuldigen maakt als de media ergens schuldig aan zouden zijn. Toch denk ik dat als ( laten we optimistisch zijn, ik zou hier net zo makkelijk 'wanneer' kunnen schrijven ) de terroristen hun oorlog zullen winnen, sommige media een belangrijke bijdrage aan die victorie zullen hebben bijgedragen. Een voorbeeld vond ik gisteren op de website van de Telegraaf, en hetzelfde persbericht werd verwerkt in het nieuwsbulletin van de Wereldomroep. Lees het volgende bericht uit dat bulletin maar eens goed:
'Oorlog tegen terreur eiste 70.000 levens'
Sinds de Amerikaanse president Bush vijf jaar geleden de oorlog tegen het terrorisme afkondigde, zijn wereldwijd zeker 72.000 mensen door terreuractiviteiten omgekomen. Dat meldt de Britse krant The Independent op basis van gegevens van het MIPT, een in de Verenigde Staten gevestigd instituut dat zich bezighoudt met terrorisme. De meeste slachtoffers, ongeveer 40.000 mensen, vielen in Irak. De overige doden zijn gevallen door terreuraanvallen elders of tijdens antiterreurcampagnes van de Verenigde Staten en hun bondgenoten. De oorlog tegen terrorisme werd door Bush begonnen na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Onder meer werd in Afghanistan de Taliban-regering met een militaire invasie verdreven; in Irak gebeurde hetzelfde met het regime van Saddam Hussein.
Op grond van de kop zou je haast denken dat alle 70.000 dodelijke slachtoffers op het conto van de Bush en zijn bondgenoten ( zij die de oorlog tegen de terreur voeren ) moeten worden geschreven. Als je het berichtje helemaal leest weet je dat hier slachtoffers van terreuraanslagen en van Amerikaanse en andere operaties tegen ( vermeende ) terreurdoelen op een hoop worden gegooid. Daarmee wordt in zeker zin bewust of onbewust gesuggereerd dat terreur en anti-terreur een pot nat zijn. Ik ben zeker geen Bush-fan, maar dergelijke suggesties irriteren me mateloos. Je kunt je afvragen of de benadering van Bush c.s. de ( enige ) juiste is, maar met zulke tendentieuze koppen maken de media het Bin Laden & co. wel heel makkelijk. Bush' wie-niet-voor-ons-is-is-tegen-ons houding is fout en contraproductief, maar wie zegt of denkt dat de Amerikanen en hun bondgenoten net zulke/grotere terroristen zijn als/dan de 'militanten'/'activisten' van al-Qaida en andere terreurgroeperingen is zeker zo schuldig aan de successen van die groeperingen als Cheney, Rumsfeld en anderen die met hun blinde, zelden goed doordachte reacties meehelpen aan de zegereeks van de terroristen.

No comments: