Tuesday, October 03, 2006

Joods Maatschappelijk Werk doet zonder twijfel enorm belangrijk werk. Toen ik dit bericht las dacht ik alleen "Zou je joods moeten zijn om gebruik te kunnen maken van de In-je-nopjes-aan-de-knopjes-service?". Ik denk dat ook bij veel niet-joodse ouderen behoefte aan zo'n service bestaat. ;-)

No comments: