Tuesday, October 03, 2006

Naar dit artikel - over (on)geregeldheden bij een doodgewone voetbalwedstrijd en de rol van de al dan niet falende scheidsrechter - zou ik normaal gesproken niet verwijzen, ware het niet dat er een uitspraak in staat ( over de doorstroom van jonge scheidsrechters en - in feite ook - over de vraag tot wanneer scheidsrechters mogen of moeten doorgaan met het uitoefenen van hun vak ) die veel mensen - vooral politici - ter harte zouden kunnen nemen: "Op een gegeven moment word je niet meer beter, maar alleen ouder."

No comments: