Tuesday, October 03, 2006

Ter voorbereiding van een krante-artikel loop ik de websites van diverse politieke partijen langs om bepaalde standpunten te bekijken en te vergelijken. Op de website van de Partij van de Arbeid kwam ik, onder de kop Terrorisme, de volgende zin tegen. De export van wapens naar landen van waaruit het terrorisme (financieel) wordt gesteund en waar mensenrechten worden geschonden moet worden verscherpt. Ik neem aan dat wat er staat niet wordt bedoeld, het lijkt me dat er een sleutelwoord ontbreekt. PS: Onmiddelijk nadat ik een e-mail stuurde naar de site-redactie om hen op de fout attent te maken kreeg ik een reactie van iemand van de afdeling "Redactie PvdA & Rapid Response" waarin ik werd bedankt voor mijn oplettendheid, en me gezegd werd dat de fout inmiddels is hersteld. Over rapid response gesproken.

No comments: