Wednesday, November 22, 2006

Ik was blij met de volgende reactie op de mail die ik vorige week naar het CIDI stuurde ( gepost met medeweten en goedkeuring van Nathan ). Dat we het niet over alles eens zijn wil niet zeggen dat we af en toe niet van gedachten kunnen wisselen, integendeel:
Beste Bert, Dank voor je mail en je kritiek. Het is altijd goed om van betrokken mensen input te krijgen over het wel en wee. Zeker als het mensen zijn die zich zelf ook inzetten. Ik ga ook voor een groot gedeelte mee in je kritiek. Het moge duidelijk zijn waar CIDI staat als het op Israel aankomt. Dit betekent ook dat er af en toe kritiek wordt gegeven. Hier had Israel een grove fout begaan en dat wordt gelukkig ook gelijk toegegeven. Het is ook aan CIDI als pro-Israel organisatie om dat dan te veroordelen. In good and in bad times. Natuurlijk vertrouwen we op het rechstsysteem in Israel, maar wij hebben een publieke taak in Nederland toe zaken uit te leggen. Overigens heeft CIDI een directie, een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur (met daarin vertegenwoordigers van Joodse organisaties), een achterban etc. die ervoor zorgen dat CIDI doet wat het doet. Jij ook succes met alles en we houden contact. Met vriendelijke groet, Nathan Bouscher Stafmedewerker CIDI

No comments: