Friday, November 10, 2006

Tot mijn stomme verbazing las ik net in het nieuwsbulletin van de Wereldomroep dat het CIDI heeft opgeroepen om de schuldigen van de dodelijke blunder in Beit Hanoun ( een tiental Palestijnen, voornamelijk vrouwen en kinderen, kwam om door een of twee IDF-granaten die hun doel gigantisch misten ) te straffen. Ik kan me herinneren dat tijdens de bijeenkomst in de LJG sjoel tijdens de oorlog iemand namens het CIDI sprak over het belang van goede hasbara, en dat het CIDI daarbij een belangrijke rol kan spelen. Sindsdien heb ik niets maar dan ook niets van hun kant gezien dat aan een betere hasbara bijdraagt. Integendeel. Bijvoorbeeld: in de dagen na de oorlog berichtte het CIDI op haar website - net als alle andere media - alleen over Libanese vluchtelingen die naar hun huizen terugkeerden. Had nu juist niet het CIDI aandacht moeten besteden aan de tien- of honderdduizenden Israelische vluchtelingen die ook naar hun huizen terugkeerden? En nu dit weer. Sinds wanneer is het de taak van het CIDI om blunders en (mis)daden van het Israelische leger aan de kaak te stellen? Natuurlijk moeten de verantwoordelijken voor Beit Hanoun aangewezen en gestraft worden, deze misser was onvergeeflijk, en alle pogingen van de Israelische autoriteiten om excuses te vinden zijn zinloos en pathetisch, maar is het CIDI de aangewezen instantie om zich daarmee te bemoeien? Had het niet gewoon bij een uitspreken van afschuw of medelijden kunnen blijven? Vertrouwen ze niet op de Israelische media, of op het Israelische rechtssysteem, en denken ze niet dat Anja Meulenbelt en Dries van Agt veel beter zijn in het aanklagen ( en uitmelken ) van heuse en vermeende Israelische misdaden dan Ronnie Naftaniel en Hadassah Hirschfeld? Snappen ze niet dat er een verschil is tussen wat je onder elkaar zegt en wat je in niet-joodse media uitschreeuwt? Of zijn ze bang dat niemand in Israel naar hen luistert, of dat de niet-joden hen minder serieus zullen nemen als ze Israel ook niet af en toe in de beklaagdenbank plaatsen? Mijn vraag is voornamelijk deze: spreekt iemand binnen de joodse gemeenschap hier het CIDI op aan, of zijn ze daar volkomen autonoom bezig? Namens wie of wat spreekt het CIDI? Ze doen natuurlijk veel goed en belangrijk werk, maar als ik zo hun website volg krijg ik wel eens de indruk dat ze drukker zijn met voetballen met Marokkaanse jongeren, het gezellig afsluiten van de Ramadan en zoiets absurds als de vraag welke partij over twee weken de joodse stem verdient of krijgt dan met de doelstellingen waarvoor de organisatie ruim dertig jaar geleden in het leven werd geroepen.

No comments: