Thursday, December 14, 2006

Het volgende artikel staat als het goed is vandaag in het Friesch Dagblad.
Iran en de Holocaust
Op de website van het Instituut voor Politieke en Internationale Studies in Teheran kun je nog de Call for papers vinden voor de internationale conferentie "Herziening van de Holocaust: Globale Visie" die deze week werd gehouden, doelbewust en cynisch genoeg samenvallend met de internationale dag van de rechten van de mens. Het ziet er keurig uit, alsof het een conferentie van een gerenommeerde wetenschappelijke instelling betreft. Wetenschappers en onderzoekers werden uitgenodigd om een samenvatting van hun lezing ( "getypt in Word 2000", maximaal één A4 pagina, in het Perzisch, Engels of Arabisch ) samen met "toelichtingen over hun wetenschappelijke activiteiten" naar het secretariaat van de conferentie te sturen. Het doel van de conferentie, zo vertelt het IPIS ons, was om "met volledig respect voor het joodse geloof […] verschillende aspecten van dit onderwerp ( de Holocaust ) te beschouwen, verwijderd van enige propaganda of politieke beschouwing ". Nee, heus. Holocaust-ontkenning is bijna net zo oud als de Bevrijding, en een conferentie gewijd aan die nonsens is normaal gesproken geen nieuws. Net zoals er mensen zijn die willen blijven geloven dat Neil Armstrong's landing op de maan geënsceneerd was of dat de aarde toch echt plat is, zullen er altijd verlichte geesten zijn die het ontkennen van of twijfel zaaien over de aard en/of omvang van de Shoah tot hun levenstaak hebben gemaakt. Helaas kunnen we de absurde bijeenkomst in de hoofdstad van de Islamitische Republiek van Iran echter niet zomaar als apekool afdoen en negeren. Allereerst door de context. De belangrijkste initiator van de conferentie heeft sinds hij aan de macht kwam niet alleen maar keer op keer de totale vernietiging van de staat Israël gepredikt, hij doet er ook alles aan om de middelen te bemachtigen die hem en zijn land kunnen helpen zijn apocalyptische droom ( en niet alleen de zijne ) te verwezenlijken. Wat niet minder verontrustend is is dat de pogingen van Mahmoud Ahmadinejad om het historische waarheidsgehalte van de Holocaust samen met het bestaansrecht van de staat Israël in twijfel te trekken wereldwijd zo'n succes hebben. Dit valt bijvoorbeeld af te lezen aan heel wat commentaren op respectabele Nederlandse websites, commentaren die lang niet altijd in gebrekkig Nederlands geschreven en met een buitenlands klinkende naam ondertekend zijn. Dergelijke commentaren juichen 'onafhankelijk' onderzoek naar de Holocaust toe, vaak in naam van de door Iran zo gekoesterde vrijheid van meningsuiting. Ook wordt steeds weer ( in samenhang met uitspraken van de Iraanse president ) benadrukt dat tijdens de Tweede Wereldoorlog niet alleen maar joden werden vermoord, dat de slachtoffers van toen de nazi's van nu zijn, en – natuurlijk – dat de Palestijnen toch niet hoeven te boeten voor de misdaden van Europa. Vooral dat laatste vind ik een interessant 'argument' van Ahmadinejad: als de Holocaust nu werkelijk een mythe is, voor welke door Europa tegen het joodse volk begane misdaad moeten de Palestijnen dan sinds 1947 boeten? Gelukkig zijn de reacties waarin afkeur en verontwaardiging over de conferentie wordt geuit nog ruim in de meerderheid, maar – net als met de door Bin Laden gebezigde mantra's – veel van wat Ahmadinejad beweert is de laatste jaren toch net iets te salonfähig geworden. Pseudo-wetenschappers als Robert Faurisson, en rabiate anti-semieten als David Duke ( Imperial Wizard – 'vorstelijk tovenaar' – van de Ku Klux Klan ) hebben met hulp en op kosten van de Iraanse Islamitische Republiek weer eens vijftien minuten roem gekregen. Ook de deelname van een handvol afgevaardigden van Neturei Karta aan de bijeenkomst was geen verrassing, al ontkennen zij vanzelfsprekend de Holocaust niet. Het kost de vijanden van Israël nooit echt moeite om een paar joden te vinden die met alle genoegen 'een ander joods geluid' laten horen. De leden van Neturei Karta hebben daarbij een zekere propaganda-meerwaarde. Als duidelijk zichtbare, haast karikaturale joden zoals rabbijn Aharon Cohen het met een anti-Zionist eens zijn dat de 'Zionistische entiteit' misdadig is en geen recht van bestaan heeft, kan niemand die persoon ooit van anti-semitisme beschuldigen. " Ik een anti-semiet? Mijn beste vrienden zijn joden!" Alhoewel we er voor op moeten passen om professionele geschiedvervalsers en jodenhaters al te veel eer en aandacht te gunnen is het gevaarlijk en al te makkelijk om de conferentie lacherig als onbeduidend af te doen. Het feit dat ze door ( het departement voor onderzoek en onderwijs van ) het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken werd georganiseerd zegt genoeg. Toch werd in maar weinig verslagen over de conferentie een direct verband gelegd tussen enerzijds de conferentie en anderzijds Ahmadinejad's inmiddels reeds beruchte uitspraken, Iran's nucleaire ambities en buitenlandse politiek, inclusief de pogingen van dat land om de machtsverhoudingen in Libanon drastisch te veranderen. Ondanks alles waren er deze week redenen voor hoop en een voorzichtig optimisme. Naast de eenduidige afkeuringen door voor zover ik weet alle Westerse regeringen was er een kleinschalig maar dapper en openlijk studentenprotest op de vroegere polytechnische universiteit in Teheran. De Iraanse President werd daarbij voor dictator uitgemaakt, en een student zei dat de conferentie een schande voor zijn land was. Dit laat ongeacht het kleine aantal demonstranten zien dat Ahmadinejad's denkbeelden zeker niet door alle Iraniërs gedeeld worden, maar vooral dat er in Iran jongeren zijn die niet anders dan het bewind van de ayatollahs kennen en desondanks een luidkeels politiek protest durven laten horen.

No comments: