Tuesday, January 16, 2007

Dat bovenstaande tekening ( van Willem, oftewel Bernard Willem Holtrop ) van de Stichting Pers & Prent de Inktspotprijs voor de beste politieke spotprent van 2006 krijgt zegt iets over het verschil in respect voor joodse en islamitische gevoeligheden in de Nederlandse media. Laten we niet vergeten dat vorig jaar met een ware cartoonjihad begon, de jury vond het blijkbaar niet nodig om die slapende hond weer eens wakker te maken ( al zel men waarschijnlijk zeggen dat het daarbij niet om politieke spotprenten ging, in tegenstelling tot de tekening hierboven, ahum ). Het zegt echter nog meer over de kennis van zaken van Guillaume en, wat belangrijker is, over het nivo van de Nederlandse cartoon: men vond het blijkbaar niet gepast om de allerbeste Nederlandse cartoonist die ik ken de prijs voor de vierde keer te geven, en twee van de drie ( samen met Jos Collignon ) artiesten die zich volgens mij met hem kunnen meten hebben de prijs net vorig jaar en het jaar daarvoor ontvangen, dus die zullen wellicht nog even moeten wachten voordat ze hem nog een keer krijgen.
Mijn mening over de afscheiding tussen Israel en de bezette gebieden is naar ik aanneem bekend, maar ik zal haar toch nog een keer herhalen: de muur/het hek is oerlelijk, zorgt voor vaak onnodige ellende voor de Palestijnen en zou aan de Israelische kant van de Groene Lijn moeten staan ( en niet tot ver in Palestijns gebied, zoals op sommige plaatsen het geval is ), maar het lijkt er gezien het ( afkloppen ) uiterst geringe aantal geslaagde (zelfmoord)aanslagen binnen Israel zelf op dat de fysieke scheiding minstens een van de functies waarvoor ze in het leven geroepen was naar behoren vervult. Laten we hopen dat deze muur zo snel mogelijk weer afgebroken kan worden.

No comments: