Monday, May 28, 2007

Twee goede discussiestukken op de website van Trouw. Het onderwerp: problemen rond de intergratie ( of participatie, om het iets politiek correcter te zeggen ) van Marokkanen in Nederland, en de verantwoordelijkheden van die Marokkaanse Nederlanders zelf.

No comments: