Thursday, June 28, 2007

Wat de aanpak van Iran en een nucleaire dreiging vanuit Teheran betreft weet ik echt niet wat wijsheid is. Als je me echter gevraagd zou hebben welk land in het geval van een gewapend antwoord op die dreiging het voortouw en inititatief zou nemen, was Nederland wel een van mijn laatste antwoorden geweest. Ik denk niet dat veel Westerse parlementariers Geert Wilders' voorbeeld zullen volgen door ( nu al ) openlijk om precisiebommen en -granaten op Iran te roepen. Lijkt me trouwens sterk dat wie serieus over dergelijke opties praat dat in de Tweede Kamer zal doen. PS: Ik hoop overigens dat de heer Wilders meer dan alleen het negeren van VN resoluties zal aandragen om een aanval op Iran te rechtvaardigen. Anders wordt een gevaarlijk precedent geschapen. Vanwege Katyusha's ben ik met mijn gezin al eens naar Nederland gevlucht, maar waar moet ik heen als Den Haag ons met clusterbommen zou gaan bestoken?

No comments: