Saturday, October 20, 2007

Deze week, een week waarin de PVV virtuele zetels verloor aan Verdonk's volksbeweging T.O.N., haalde Geert Wilders' partij de koppen met een protest tegen het serveren van halal kebab in het restaurant van de Tweede Kamer. Een Telegraaflezer merkt terecht op "Heeft de pvv ook nog andere onderwerpen?". Wilders en zijn clowns zijn een zegen voor Nederlandse Islamisten. Zolang de PVV haar stokpaardjes blijft aansnijden durft vrijwel niemand anders zich aan onderwerpen als integratie, salafisme, opruiende imams, Marokkaanse hangjongeren e.d. te branden, waardoor de problemen rustig kunnen blijven dooretteren. Het kebab-kabaal is nog een reden waarom Nederlandse joden niets bij de PVV te zoeken hebben. Dezelfde mensen die het halal slachten willen beperken of verbieden hebben het altijd ook op kosher slachten gemunt. Sommige van die activisten zullen ongetwijfeld heuse dierenliefhebbers zijn ( al is volgens mij nog nooit duidelijk bewezen dat dieren er de voorkeur aan geven om op niet koshere of halal wijze naar de andere wereld te worden geholpen; joden en moslims hebben overduidelijk meer medelijden met varkens dan de gemiddelde sleurklager ) maar bij veel van de publieke en heimelijke tegenstanders van kosher en/of halal slachten spelen ook en vooral niet-koshere motieven een rol. Iedereen met een beetje kennis van de geschiedenis weet dat overal waar de Nazis aan de macht kwamen een verbod op kosher slachten een van de eerste door hen genomen maatregelen was. In Duitsland in april 1933 ( verordeningen 5 en 6 van 400, volgens een door Jacques Presser genoemde chronologische lijst, opgesteld door B. Blau in 1954 ), in Nederland in juli 1940. Ik geloof zonder meer in het belang van dierenbescherming en zal zelf nooit zomaar een dier kwaad doen, maar mensen die meer om dieren dan om mensen ( zeggen/lijken te ) geven wekken automatisch mijn achterdocht. Van Brigitte B. tot Volkert van der G. en Geert W.

No comments: