Thursday, October 11, 2007

Het wordt tijd dat ik ophoud te zeuren en me te verbazen over wat er zo af en toe in Nederland gebeurt. Dat nu juist een door Frans Bauer gezongen lied als een soort alternatief volkslied werd gekozen komt niet echt als een verrassing, maar dat de VPRO er - in samenwerking met Endemol! - aan meewerkt vind ik toch wel heel vreemd. Ik ben geen uitgesproken fan van het koningshuis, maar het Wilhelmus is en blijft volgens mij een van de mooiste volksliederen die er zijn. Als ik me niet vergis is het zelfs het oudste nog gebruikte volkslied ter wereld. In deze roerige tijden zou je moeten vasthouden aan het weinige dat de inwoners van een land nog een band met de ontstaansgeschiedenis van dat land geeft. Die geschiedenis en de principes die meerdere malen daarin terugkeren - en ja, ook opportunisme is daar een van - zouden volgens mij de basis van een of andere nationale identiteit kunnen vormen. Een nationale identiteit kies je niet met SMSjes of een soort Idols-jury. Misschien ben ik echt te lang uit Nederland weg om er nog iets van te snappen. Ik las de tekst van het lied zonder geween maar met veel tandengeknars. Een zin als "Als wakend oog en moeder, met ons als haar gezin,wij zijn blij met haar als onze koningin." slaat nergens op, en houdt nergens verband mee, niet in absolute zin en niet binnen het lied zelf. Waar verwijst 'haar' naar? Frans, Emil of Joost mogen het weten. Wordt dit nu een verplicht onderdeel van de inburgeringscursussen? De discussie over het volkslied woedt ook in Israel af en toe. Ook hier zou ik het prachtige bestaande lied laten zoals het was. PS: Ik heb elders een andere versie van de tekst van het lied gevonden, ik weet niet welke versie het uiteindelijk gewonnen heeft. Maakt ook niet echt uit, het is twee keer helemaal niks. Klik hier voor de tweede versie, er staat minstens een ( 1 ) storende taalfout in.

No comments: