Tuesday, October 09, 2007

Ik weet niet of Sam Harris en Salman Rushdie alle ins en outs van 'de kwestie AHA' kennen, maar hun opiniestuk in de Los Angeles Times komt op mij erg sterk en overtuigend over. Ik wist niet dat mevrouw Hirsi Ali door Gerrit Zalm de kamer was 'ingelokt' met de belofte van bescherming. Had Rushdie ook niet Khomeini's fatwa aan zichzelf te danken? Twee rake citaten uit het artikel van Harris en Rushdie:

  • over AHA: There is no one in a better position to remind us that tolerance of intolerance is cowardice.
  • over het regeringsbeleid inzake AHA: Is this a craven attempt to placate local Muslim fanatics? A warning to other Dutch dissidents not to stir up trouble by speaking too frankly about Islam? Or just pure thoughtlessness?

PS: Er is weer een nieuwe rel rond mevrouw HA, deze keer rond het werk van haar advocate ( was of is dat ook niet de advocate van Volkert van der G.? ). Lees dit Telegraaf artikel en zoek de (taal)vaut in de eerste zin, of eigenlijk is het een dubbele fout: " Een meerderheid in de Tweede Kamer is verontwaardigd dat advocaat Britta Böhler hen vertrouwelijke stukken heeft toegestuurd over de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali." Ik bedoel niet het woord 'advocaat', al zie ik geen reden waarom mevrouw Boehler geen advocate genoemd zou kunnen worden. Wat ben ik toch een sijkert, he?

PPS: De Telegraaf heeft ( een deel van? ) de vertrouwelijke stukken online gezet. Wel interessant. Trouwens, over beroerd Nederlands gesproken. Op de laatste pagina ( pagina 10 van de fax ), in een verslag van een evaluatiegesprek tussen AHA en een aantal ambtenaren staat een tenenkrommende zin: "Onze indruk na het gesprek was dat mevr. Hirsi Ali hetgeen met haar was besproken door haar volledig werd begrepen en zij zei ons toe in de VS met de DKDB-ers over de besproken aangelegenheden betrekking hebben op haar veiligheid aldaar goed te zullen communiceren." Ik geef toe, ook mijn zinnen zijn soms wat gekunsteld en te lang, maar in ieder geval kloppen ze grammaticaal meestal wel, en zo niet dan verbeter ik het vaak als ik mijn tekst nog een keer doorlees. De schrijver van deze brief is waarschijnlijk een redelijk hoge ambtenaar, je zou mogen verwachten dat het taalnivo van een dergelijk document dat van een te snel verstuurde e-mail ( of te vlot geschreven weblog-posting ) moet overstijgen.

No comments: