Saturday, April 12, 2008

Van mijn lang zal zijn leven zal ik niet op een groepering of beweging zoals TON stemmen. Toch moet ik bijna instemmend denken aan het 'voorstel' ( niets bij Rita Verdonk lijkt mij erg doordacht, vandaar de aanhalingstekens; het is complete kolder om partijstandpunten door een soort Wiki-vox populi te laten bepalen ) om flink op ontwikkelingshulp te gaan bezuinigen wanneer ik dit soort berichten lees. Ik snap best dat je in bepaalde landen en gebieden niet kunt nagaan waar iedere Eurocent naar toe gaat, en er zal altijd hier en daar wel wat misgaan, maar wanneer een Nederlandse diplomaat over haatpropaganda die naar alle waarschijnlijkheid deels ( 1.2. miljoen Euro ) door Nederland gefinancierd wordt laconiek zegt dat " het gebruik van terreur verheerlijkende terminologie niet opzettelijk is gebeurd " denk ik dat er best wat op het budget van het voor dergelijke subsidies verantwoordelijke ministerie gekort kan worden. Zulk geld kan beter, veel en veel beter besteed worden, in Nederland en daarbuiten. Net als met het door mij geschreven UCP rapport ben ik echter bang dat de regenten in Den Haag over dit soort zaken gewoon hun schouders ophalen. Waarom zouden ze zich druk maken over de criteria voor het uitgeven van die luttele miljoenen ( UCP krijgt 'slechts' een half miljoen via zijn moederorganisaties Oxfam-Novib, Cordaid, ICCO, Pax Christi en IKV, allevijf organisaties die bestaan bij de gratie van subsidies uit Den Haag en Brussel ) en over de controle op die uitgaven? En dan vinden ze het nog vreemd dat zoveel mensen politici en ambtenaren zakkenvullers vinden, dat veel burgers een vervreemding voelen ten opzichte van de politiek, en dat - dus - clowns als Verdonk en Wilders zo'n - virtueel - electoraal succes hebben. Ik krijg overigens de indruk dat de steun voor die twee al lang niet meer uitsluitend of zelfs voornamelijk uit proteststemmen bestaat.

No comments: