Thursday, May 15, 2008

Stort de knopen van uw gulp...(*)

Mijn scepsis over de zin en het nut van grootschalige, georganiseerde ontwikkelingshulp is de laatste jaren - mede door wat ik allemaal heb gelezen, gehoord en gezien in de loop van de voorbereidingen van het UCP-rapport voor het CIDI vorig jaar - tot cynisme verworden. Voor de goede orde, het gaat bij UCP maar om een paar organisaties ( die alles bij elkaar met honderden miljoenen gesubsidieerd worden ), maar zij zijn niet de enige die met belastinggeld puur politieke doelen steunen die niet of nauwelijks iets met ontwikkelingshulp te maken hebben. Natuurlijk hebben de mensen in arme landen hulp nodig, natuurlijk moet dat professioneel gebeuren, maar de ontwikkelingsindustrie is helaas niet zelden gewoon corruptiegevoelige big business, waarbij je je af kunt vragen hoeveel centen er van iedere Euro of dollar bij het uiteindelijke doel - of bij direkt daaraan verwante en noodzakelijke bijdoelen - terecht komen. Sommige mensen zullen misschien zeggen dat als er zelfs maar 1 of 10 cent van iedere Euro goed besteed wordt het de moeite waard blijft om te blijven geven. Ik zeg dat niet. Dit bericht - ik zeg het voorzichtig, niet alleen omdat de Telegraaf mijn bron hier is - lijkt de twijfels van de cynici te bevestigen. Toch blijven er genoeg kleinschalige, mooie, controleerbare en leuke acties over waaraan je als eenvoudige burger bescheiden of gul kunt bijdragen zonder je aan politieke boodschappen en overhead te ergeren. Hanneke Groenteman promoot zo'n actie. (*)"...in de bus voor Winterhulp ". Uit: Don Quishocking, Collecte.

No comments: