Thursday, August 21, 2008

Amsterdam, 8 september a.s: Paneldiscussie: Nederland, Europa en Israel – Dynamische perspectieven

( Zie de website van het CIDI ) Onlangs verscheen bij uitgeverij Aspekt ter gelegenheid van het zestigjarige bestaan van de staat Israël het boek Israël en ik - Vijftien bekende Nederlanders over hun verhouding met een zestigjarige. Dit boek werd geschreven door de in Israël wonende historicus en publicist Bert de Bruin, in samenwerking met het CIDI. In het boek vertellen vijftien personen – schrijvers, journalisten, politici en andere prominente Nederlanders – over hun band met Israël. Het resultaat is een serie boeiende en openhartige verhalen, waarin naast kritiek, vooral oprechte betrokkenheid bij het wel en wee van de Joodse staat naar voren komt. Geïnterviewd werden: Barbara Barend, Frits Bolkestein, Bernard Bot, Samira Bouchibti, Jessica Durlacher, Elsbeth Etty, Bloeme Evers-Emden, Assad Jaber, Nausicaa Marbe, Dana Nechushtan, Karel Ornstein, Daniel de Ridder, André Rouvoet, Jacques Wallage, en Jan van Zanen. Ter promotie van het boek organiseert het CIDI op 8 september om 20:00 uur in de Eggertzaal (Nieuwe Kerk) in Amsterdam een paneldiscussie met als onderwerp Nederland, Europa, en Israël - Dynamische perspectieven. Deelnemers aan de paneldiscussie:

  • prof. Fred Grünfeld (specialist op het gebied van internationale betrekkingen, mensenrechten, en het Midden-Oosten, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht)
  • Nausicaa Marbe (schrijfster en journaliste, columniste voor de Volkskrant)
  • Jan Marinus Wiersma (lid van de Commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement, PvdA).
  • Dirk-Jan van Baar (commentator internationale betrekkingen bij HP/De Tijd)

Daarnaast zullen voor die bijeenkomst ook alle voor het boek geinterviewde personen worden uitgenodigd. Bert de Bruin zal een korte inleiding verzorgen.

Om u op te geven voor deze panelbijeenkomst kunt u een email sturen aan cidi@cidi.nl of bellen naar 070-3676862 De toegang is vrij.

No comments: