Saturday, November 22, 2008

Ik irriteer me weer eens...

De meeste Nederlanders die ik ken kunnen meer dan behoorlijk uit de voeten met Engels, en veel van hen beheersen ook Duits en/of Frans op een meer dan redelijk niveau. Een groot deel van de Nederlanders die voor langere tijd of voorgoed naar Israel verhuizen beheerst het Hebreeuws beter dan veel andere nieuwe immigranten. Helaas is het met de kennis van het Nederlands onder Nederlanders een stuk beroerder gesteld. Zou het niet zinvol zijn om Nederlandse kinderen eerst eens hun moedertaal goed bij te brengen, en hen pas op de middelbare school, naast Nederlands, Engels, Frans, Duits, en zo mogelijk ook Latijn, Grieks, Spaans ( en, waar nodig, Fries ) te laten leren? Kennis van je moerstaal ( en een minimale kennis van vaderlandse geschiedenis ) is de beste basis voor het leren van vreemde talen ( en culturen ). Dat is voor zover ik weet ook een belangrijk ( en juist ) motief voor het leren van Arabisch en Turks aan kinderen van allochtone ouders. Ik ben pas op mijn 12e, in de brugklas, begonnen met Engelse les, en toch is mijn Engels - alhoewel verre van perfect - stukken beter dan dat van de meeste van mijn Israelische vrienden, kennissen, en familieleden, terwijl zij allemaal ook al op de lagere school Engels leerden. Om over hun kennis van andere vreemde talen maar niet te spreken. Er kan waarschijnlijk genoeg verbeterd worden in het vreemde-talenonderwijs in Nederland, maar het lijkt mij verstandig om dat onderwijs op de middelbare school te laten beginnen, en de kinderen op de basisschool niet meer maar ook niet minder dan een stevige basis - jawel: vandaar het woord basisschool - voor hun latere leercarriere te geven. Engels hoort daar volgens mij niet bij.

No comments: