Friday, January 02, 2009

Boze brieven

Ik krijg niet vaak boze mails, en meestal belanden zulke berichten vrijwel direct in de vuilnisbak van mijn mailbox, maar de schrijver van onderstaande mail was er duidelijk echt voor gaan zitten om mij op een van de eerste dagen van de oorlog te laten weten hoe hij er over denkt, dus heb ik later in de week mijn best gedaan om op zijn mail te antwoorden. Hier volgt mijn reactie, daaronder staat de mail van de lezer.
Beste ....,
Hartelijk dank voor uw mail, die overigens in mijn spambox zat, ik weet niet waarom. Wat betreft de blokkade en de tekorten. Zelfs als Israel dat niet deed als reactie op onophoudelijke raketaanvallen op zijn burgers: de Gaza-strook kan contact hebben met de buitenwereld via Israel EN Egypte. Waarom houdt Egypte zijn grens angstvallig gesloten en opent het die alleen in extreme noodgevallen, of als Hamas de grens openbreekt? Waarom worden door de tunnels vooral enorme hoeveelheden wapens Gaza binnengesmokkeld, en niet vooral voedsel en medicijnen? Waarom wordt de politiek van Hamas niet in Gaza bepaald - waar de situatie inderdaad, mede maar niet alleen door Israels verantwoordelijkheid, verre van florisant is - maar in uitstekend voorziene kantoren in Damascus, met steun uit Beirut, Teheran en andere plaatsen in de Arabische en Islamitische wereld waar als er al belabberde leefomstandigheden zijn die omstandigheden niet de schuld van Israel zijn?Dat er vele malen zoveel Palestijnse dan Israelische burgers gedood worden is niet te danken aan de goede bedoelingen van Hamas & co. Je moet er niet aan denken - d.w.z. u zou het misschien hopen, maar ik moet er niet aan denken - dat de terroristen de middelen hadden die Israel tot zijn beschikking heeft. Gisteren viel er een raket midden in een schoolklas in Be'er Sheva, die als er niet de vorige avond al raketten in Be'er Sheva waren gevallen vol met kinderen had gezeten. Als u zo gek op rekenen bent weet u ook dat 25% ( het percentage burgerslachtoffers aan Palestijnse kant ) meer is dan 95% ( het percentage Israelische burgerslachtoffers van Qassam, Grad en andere raketten ), en dat als 75% van de Palestijnse slachtoffers geen burgers zijn je met goed fatsoen niet kunt volhouden dat Israel gericht op burgers schiet. Trouwens, ik heb de cijfers hier niet bij de hand, ik heb daar al eerder over geschreven, maar veel zo niet de meeste Palestijnse burgerslachtoffers van de laatste acht jaar waren slachtoffer van Palestijns, niet Israelisch geweld. Kijkt u de website van Betselem er maar eens op na. Op de vergelijkingen met een concentratiekamp ga ik niet in, mensen die dergelijke parallellen trekken hebben geen benul van de geschiedenis van WOII noch van wat zich hier afspeelt. Begrijp me goed, ik ben geen fan van de Israelische politiek op veel terreinen ( ik ben o.a. fel tegen de nederzettingenpolitiek ) maar ik heb sterk het gevoel dat Hamas hier de fout heeft gemaakt te denken dat ze ongestraft bij hun achterban en geloofsgenoten konden 'scoren' door Israelische burgers maandenlang het leven onmogelijk te maken. Er is veel mis aan Israelische kant, maar dat is eerder een probleem voor de Israeliers dan voor de Palestijnen. Hun grootste probleem is dat hun zogenaamde broeders, vrienden en supporters in verreweg de meeste gevallen eerst en vooral geleid worden door een blinde haat jegens Israel ( en, niet zelden, 'de' Joden ) en de werkelijke belangen van de Palestijnen ( die in meer dan een opzicht parallel lopen aan de belangen van Israel ) hun worst zullen wezen. En nog dit: Hamas was democratisch in de Palestijnse regering gekozen, maar niet om met bloedig geweld ( kijk nog maar eens op de site van Betselem ) de alleenheerschappij in Gaza te veroveren. Uw zorgen over de invloed van de radicalen en het dreigende gebruik van onconventionele wapens deel ik, al vraag ik me af wat u onder radicalen verstaat als u de Hamas zo vurig verdedigt. Met vriendelijke groet, en laten we hopen dat het nieuwe jaar beter eindigt dan het begonnen is, Bert de Bruin

------------------

Beste Dhr. de Bruin, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Naar aanleiding van uw blog mocht ik toch graag reageren, omdat U dan ook een ander kritisch geluid tehoren krijgt. U schrijft dat u gedachten zijn met de mensen van Sderot etc. Mijn gedachten gaan uit aan de palestijnse bevolking in Gaza die al jaren lijden onder eerst de "bezetting" en sinsdien "opsluiting" in het grootste hedendaagse concentratiekamp . Duizenden kinderen krijgen geen medicijnen en de juiste voeding dankzij de blokkade. Honderden mensen sterven dankzij deze blokkade die op een geniepige manier door israel wordt uitgevoerd. U schrijft dat Hamas de confrentatie zoekt,staat u er wel eens bij stil wat U zou doen als je als een hond wordt opgesloten in een kamp zonder voldoende voedsel/medicijnen/toekomst etc? Vriendelijk vragen aan je kampbewaarders of je eruit mag? Nee,je blijft de confrontatie zoeken met geweld omdat 40 jaar bezetting en blokkades niks hebben opgeleverd. U praat over televisie beelden die laten zien dat het israelische leger zo veel mogelijk burgers probeert te sparen,beste jongen ga terug naar de kleuterschool,leer rekenen en dan weet je dat er 10 zoveel Palestijnse burgers vermoordt worden als dat er israelische burgers vermoord worden. In beide gevallen is het MOORD. U vraagt zich af waar de internationale veroordelingen blijven wat betreft de aanvallen van Hamas,is dat zo belangrijk voor U? U trekt zich ook niks aan van de Internationale veroordelingen (alle VN resoluties) . U schrijft dat Israel verantwoordelijk is voor zijn burgers, zo is ook de democratische gekozen Hamas verantwoordelijk voor zijn burgers dat ze niet verhongerd worden/bezet of als honden opgesloten worden. U schrijft dat Hamas duidelijk moet worden gemaakt dat de grens met israel rustig moet blijven,in wat voor wereld leeft U? Zolang Israel de Gaza bestuurd als een concentratie kamp heeft Hamas de plicht Israel te blijven aanvallen . Zolang Israel Palestijns grondbebied bezet,en niet toelaat dat er een palestijnse staat komt met als hoofdstad een gedeeld Jeruzalem zal het nooit vrede krijgen. Mijn angst is dat israel en de palestijnen geen oplossing weten te bereiken en dat radicalen (van beide kanten) het zo ver op de spits drijven in de toekomst en er wapenen(chemisch/atoom) gebruikt worden die het leven onmogelijk maken in het hele gebied. Ik verontschuldig mij voor mijn taalgebruik,wat niet altijd ABN is, moge u in vrede leven en U buren respecteren, mvg, ....

No comments: