Wednesday, January 21, 2009

Quod licet Allahi...

Ik ben niet bepaald een fan van Geert Wilders, niet in de laatste plaats omdat ik ervan overtuigd ben dat zijn 'vriendschap' voor Israel vooral wordt ingegeven door een de-grootste-vijand-van-mijn-grootste-vijand-is-mijn-vriend logica. Of zoals we hier zeggen: meer door de haat voor Haman dan voor de liefde voor Mordechai. Een partij waarvan een van de kamerleden meer dan eens een verbod op kosher ( en halal ) slachten heeft bepleit kan geen 'vriend' van Israel zijn en zal mijn steun zo goed als zeker nooit krijgen ( ook al hebben partijstandpunten m.b.t. Israel de laatste 22 jaar nooit mijn stemgedrag bepaald; ik begin er overigens serieus aan te twijfelen of dat de komende 22 jaar het geval zal blijven ). De PVV is natuurlijk gewoon een ordinaire extremistisch-populistische partij, veel partijprominenten zijn clowns en/of opportunisten, en doordat Wilders en de zijnen alles in het extreme en absurde trekken wordt elk onderwerp dat zij aansnijden - en dat zijn er nog al wat, en op de een of andere manier slagen de PVVers er in bij al die onderwerpen een verband met de Islam te leggen - zo goed als onbespreekbaar in een normale, publieke discussie. Er is geen gebrek aan argumenten waarom ik niet op zo'n partij zou stemmen. Toch ergerde ik me gigantisch toen ik zojuist las dat Geert Wilders zo goed als zeker vervolgd gaat worden door het Openbaar Ministerie. Wat me daarbij vooral stoorde was het soort groeperingen en personen die zich hier over verheugen. Gerard Spong is er daar een van. Diens reactie: "Wilders heeft met zijn uitspraken duizenden en duizenden mensen in het diepst van hun ziel gekwetst." sloeg mij met verbazing. Waar was mr. Spong telkens wanneer de laatste jaren enkele tientallen of meer van die duizenden en duizenden mensen mij, mijn kinderen en alle andere Joden ( behalve die van EAJG natuurlijk ) aan het gas wensten? Mag dat wel ongestraft? Ik kan me niet herinneren dat iemand voor dergelijke uitspraken ooit vervolgd, laat staan veroordeeld is ( correct me if I am wrong ). Is wat Wilders doet - voorzover ik weet beledigt hij wel degelijk maar bedreigt hij niemand - erger en strafbaarder dan een kamerlid dat bij een demonstratie achter zich zulke kreten hoort roepen en niet gillend wegloopt maar consequent tot geweld blijft oproepen? Hoe zit het met parlementaire onschendbaarheid ( ook voor Harry "geweldloze Intifadah" van Bommel )? Je mag geen enkele groep gelovigen over een kam scheren - deze schaapscheerders/kappersanalogie is bijzonder toepasselijk als het om de heer Wilders gaat, gezien zijn opvallende coiffure - maar het valt me wel steeds meer op dat er een bepaalde groep gelovigen is waarvan de leden - althans sommige van hen, vooral in Nederland maar ook elders ter wereld - alles en iedereen willen kunnen en mogen beledigen, bedreigen, beschimpen, en kwetsen, maar a la Pavlov moord en brand schreeuwen en - wederom - dreigingen uiten wanneer iemand iets zegt, tekent, schrijft of filmt dat hun onwelgevallig is, kwetst, of beledigt. Zijn hun tenen gevoeliger dan die van andersgelovigen? Of misschien is het gewoon zo dat, om electorale of andere redenen, het aloude Quod licet Iovi non licet bovi meer en meer geldt, waarbij Allah voor Zeus speelt en de rol van rund in dit geval door Geert Wilders wordt gespeeld, maar vaak ook door Israel of andere exponenten van het Westen wordt vervuld.

No comments: