Friday, January 02, 2009

Steun

Kol HaKavod voor Nausicaa Marbe, die dapper, eerlijk en eigenwijs tegen de heersende stroom van de politiek correcte goegemeente inroeit en durft te schrijven wat ze vindt, ook al zal dat haar op heel veel haatreacties komen te staan en strijkt het in tegen wat collega-columnisten bij haar krant over Israel en de Palestijnen ( "In gedachten ben ik in Gaza", yeah right, in gedachten zit ik in Groningen, feest te vieren met een van de schrijven. Ik zou zeggen: reageer op de site van de Volkskrant, en laat je waardering voor dit moedige, oprechte stuk blijken. Toen ik tijdens de Libanonoorlog met vrouw en kinderen in Nederland verbleef hebben we vijf weken lang Nederland doorkruist en allerlei - vooral goedkope of gratis - attracties bezocht. In die vijf weken heb ik met vele tientallen 'gewone' Nederlanders gesproken, nadat ze mij met mijn vrouw Hebreeuws hoorden praten en vroegen waar we vandaan kwamen. Zonder enige uitzondering gaven die mensen uiting aan hun steun en begrip voor de situatie waar Israel zich in bevond ( en nu weer bevindt ), voor de problemen waar Israel mee te maken had en heeft ( voor een belangrijk deel problemen waar ook Nederland mee te maken heeft ) en voor de noodzaak, aan Israelische kant, om hard terug en van zich af te slaan. Het contrast met wat ik in de anderhalve week voor en de vijf weken na onze komst naar Nederland in de Nederlandse media gezien, gelezen en gehoord heb was enorm. Ook al was mijn 'steekproef' niet wetenschappelijk, het werd me toen duidelijk dat wat er in de media gezegd wordt niet echt uitdrukt wat er onder de gemiddelde Nederlander leeft. En dan heb ik het niet over extremistische geluiden en ideeen als die van Wilders, maar over het wereldbeeld van een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking dat niet luid schreeuwt om gehoord te worden maar wel degelijk een mening heeft over wat er om hem heen en elders in de wereld gebeurt.

No comments: