Sunday, January 11, 2009

Zoek de verschillen...

...tussen enerzijds deze en deze demonstraties, en anderzijds bijvoorbeeld deze en deze.

No comments: