Sunday, November 01, 2009

Haatklimaat

Het 'maar' in redeneringen als "het is natuurlijk niet goed te keuren, maar..." is een van de vele bewijzen dat terreur per saldo gewoon loont, simpel zat. Dat geldt voor de moord op Rabin (*), het geweld van kolonisten tegen Israelische soldaten (**, en vice versa ***) of tegen Palestijnen (****), voor zelfmoordterreur (*****), voor de moord op Van Gogh (******), maar ook voor akkefietjes zoals dit incident, waarbij de feedbackers ongenadig en ongezond veel begrip voor de terrorist(en) in kwestie tonen. (*):"Je mag iemand natuurlijk niet vermoorden, maar die Rabin was wel een verrader/gaf delen van het Heilige Land weg..., etc." (**): "Je mag onze soldaten niet aanvallen, maar je moet ook de wanhoop van die kolonisten begrijpen"
(***): "Wat erg, maar die kolonisten zijn ook geen lieverdjes."
(****): "Geweld is nooit goed, maar die kolonisten zijn de pioniers van vandaag de dag."
(*****): "Het is natuurlijk niet goed te praten, maar ja, de bezetting..., of....die Amerikanen/Joden/Israeliers denken ook dat ze kunnen doen wat ze willen, etc."
(******): "Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar die Van Gogh was ook wel erg grof."

No comments: