Friday, November 06, 2009

Kinderen voor Allah

Eerder deze week las ik dit bericht. Je hoeft geen islamofoob of fanatieke tegenstander van multiculturalisme te zijn om je af te vragen of deze tekst - afgezien van de zwakke inhoud en tekstuele kwaliteiten - geschikt is ( of liever: was, NB: het gaat om een liedje uit 1993, grappig dat de PVV daar nu pas naar luistert ) voor een feestelijke, Nederlandse kinder-CD. Tenzij men de PVV natuurlijk met opzet aan stemmen wil helpen. Zouden de schrijvers van dat liedje enig benul hebben van de achtergrond en, deels, de impact en betekenissen van die twee woorden? Zouden ze niet beter iemand met een grondige kennis van het Arabisch of het Marokkaans hebben kunnen vragen of er geen beter geschikte woorden in die talen zijn die de sfeer in het liedje bepalen zonder er allerlei dogmatische en emotionele connotaties bij te betrekken? Ik ben zelf altijd nogal onder de indruk van Hans Jansen ( ik heb in een ver verleden diverse lezingen en colleges van hem bijgewoond ), maar ook een wat islam-vriendelijker deskundige dan hij had hierbij kunnen helpen. Ik vraag me af of iemand bij de VARA het ooit in zijn hoofd zou durven halen om - ik noem maar wat - de woorden "Jezus leeft", "Jezus redt" etc. in een KvK-tekst te verwerken. Tenzij het natuurlijk zou gaan om een satirisch anti-christelijk lied, waarin een kind over zijn geloofswaanzinnige ouders zingt. Of iets van die strekking. Dit gebruik van de woorden Allah ( wat natuurlijk Allahu zou moeten zijn, maar een kniesoor die daarop let ) en Akbar getuigt volgens mij toch echt van een helaas maar al te gangbare onkunde, desinteresse, doof- en blindheid in bepaalde kringen. Al was men zestien jaar geleden vanzelfsprekend nog een stuk onschuldiger en naiever dan vandaag de dag. Multiculturalisme is een feit, en er valt goed mee te leven, maar je moet het niet - eenzijdig - door de strot van de mensen willen duwen. En je er dan over verbazen dat de PVV hier garen bij spint. Ik was niet van plan om er over te schrijven, tot ik er door dit bloedige incident weer aan herinnerd werd. Shabbat Salaam.

No comments: