Monday, January 18, 2010

Israel

Een van de gedachten die bij me opkwamen toen ik hoorde van de Israelische reddingsbrigade die naar Haiti vertrok was ongeveer wat Sever Plocker in een artikel verwoordde. De echtgenoot van een collega-vriendin van mijn vrouw, een gynaecoloog en militair arts, zou ook meegaan, maar bleef uiteindelijk thuis omdat het ziekenhuis waar hij werkt hem niet kon/wilde missen. Daarentegen is de broer van een andere collega-vriendin van mijn echtgenote - een officier bij het Homefront, zeg maar de Israelische Bescherming Bevolking, een integraal onderdeel van het leger, gespecialiseerd in o.a. puinruimen en het zoeken van overlevenden onder puinhopen - wel mee. Helaas hebben alle reddingswerkers hun handen vol in Haiti. De Israeliers dragen hun steentje bij. Er is zelfs al een baby geboren in een Israelisch veldhospitaal. Het is voorlopig het enige veldhospitaal dat ook voor operaties is uitgerust. Israel heeft nu eenmaal veel ervaring waar het gaat om medische zorg onder ongelooflijk moeilijke omstandigheden. Plaats voor wat blauw-witte trots, zou ik zeggen. Ik kan me goed voorstellen dat PR-overwegingen meespeelden bij het uitzenden van deze dappere en getalenteerde mannen en vrouwen. En ik kan het leger en de regering daarin geen ongelijk geven. Ondanks mijn skeptische eerste gedachte (zie de eerste zin van deze posting) was mijn tweede vooral cynisch: ik vroeg me af wanneer de eerste Iraanse en Arabische reddingsbrigades in Port-au-Prince landen, en als die dat Insha'Allah doen, of ze dan ook met de Israeliers samen zullen werken.

No comments: