Tuesday, February 16, 2010

Integratie

Ik ben een groot voorstander van verplichte integratiecursussen voor immigranten en andere nieuwkomers. Wel denk ik dat veel autochtone Nederlanders ook baat zouden hebben bij een minimale kennis van staatsrecht en maatschappijleer. Leefbaar-Rotterdam-lijsttrekker Marco Pastors bijvoorbeeld, die blijkbaar geen flauw benul heeft van de bevoegdheden en de rol van een burgemeester en de leden van een gemeenteraad. Zolang het integratiedebat in Nederland gedomineerd of eigenlijk gegijzeld wordt door clowns en nitwits als Pastor en Mohammed Enait, hoef je je niet echt af te vragen waarom er van een serieus debat geen sprake is, en waarom problemen die toch heus besproken en opgelost zouden moeten worden vrolijk en ongestoord blijven doorwoekeren.

No comments: