Friday, February 19, 2010

Iran

Begin vorige maand werd ik door een redacteur van EO-Visie gevraagd om een korte reactie op de stelling "Israel zal aartsvijand Iran vroeg of laat aanvallen". Hier kun je mijn reactie, samen met die van drie anderen, lezen. In hetzelfde nummer van het programmablad van de Evangelische Omroep kun je trouwens ook een interessant interview lezen met professor Hans Jansen ( de arabist ). Ik 'ken' hem nog uit de tijd dat ik in Amsterdam Semitische Talen en Culturen studeerde, ik ging toen regelmatig naar lezingen van hem. De opzet van de rubriek waarin dit interview verscheen is leuk gevonden: als insteek worden verzen uit het bijbelboek Spreuken gebruikt. Al ben ik ueberhapt geen liefhebber van het mengen van religie en politiek, ik ben het met Hans Jansen eens wanneer hij wijst op het kulargument dat veel Islam-apologeten aandragen als het gaat om religieus fundamentalisme: "Weet u wat me echt woedend maakt? Als men roept: ‘Ja, maar de SGP is toch óók een dictatoriale club?!’ Alsof de SGP op de Veluwe jongeren leert oefenen met granaatwerpen!” Met stemverheffing: “Flauwekul! Je mag ergens wel de pest aan hebben, maar dat is iets anders dan ergens direct de bijl in zetten. De SGP heeft de pest – niet hun term nee, maar u begrijpt wat ik bedoel – aan bepaalde dingen, maar zullen er niet met brandstapel en bijl op afgaan. Moslims wel. Oké, niet álle moslims. Het is maar een heel klein gedeelte. Een voorhoede. De rest is bang voor hen. Terecht: zij weten beter dan wij hoe gevaarlijk die mensen zijn. " Ik moest enkele maanden geleden erg lachen toen ik online Hans Jansen, in een discussie in De Wereld Draait Door, Harry de Winter ( niet onsympathiek maar hier wel erg arrogant en fanatiek ) zag aftroeven of eigenlijk min of meer voor joker zetten. Al wist ook ik niet dat professor Jansen zijn propedeuse ( dat zal in zijn tijd nog wel kandidaatsexamen geheten hebben ) theologie heeft gehaald, ik had niet anders verwacht dan dat iemand die in de goeie ouwe tijd Arabisch studeerde niet minstens een stevige basiscursus ( Bijbels ) Hebreeuws achter zijn kiezen had gekregen. By the way, het artikel over Iran bevat een fout. Een van de andere drie reaguurders woont niet in Israel, maar - als ik het vanuit mijn geografische positie bekijk - aan de andere kant van de Israelische grens. Of althans, aan de andere kant van wat een grens zou moeten zijn. In ieder geval niet in wat ook door vrijwel de hele wereld - inclusief een aanzienlijk deel van de Israeliers zelf - als Israel wordt beschouwd. Maar een kniesoor die daar op let.

No comments: